O firmie

Od 70 lat z PKSem

Od 70 lat przemierzają trasy, docierają do najdalszych zakątków kraju – autobusy ze znaczkiem PKS. W 174 miejscowościach istnieją przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem osób i towarów, dla których żadne warunki atmosferyczne nie są przeszkodą.

Dzisiejszy potencjał firm spod znaku PKS to ponad 19 tysięcy autobusów i ponad 70 tysięcy zatrudnionych pracowników. Codziennie PKS przewozi około 3 milionów pasażerów przemierzających tysiące kilometrów.

W marcu 1945 roku na wniosek Ministra Komunikacji Jana Robaczewskiego zostaje powołany Państwowy Urząd Samochodowy. Potrzeby komunikacyjne zniszczonego kraju spowodowały krystalizowanie się zrębów przedsiębiorstwa przewozowego. W wyzwolonych miastach wojewódzkich powstawały stopniowo terenowe agendy PUS. Wkrótce wydzielono z PUS przedsiębiorstwa transportowe zajmujące się wyłącznie przewozem. Tak właśnie powstała Państwowa Komunikacja Samochodowa. Formalnie do życia PKS powołano dekretem Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1946 roku.

W 1946 roku całe PKS przewoziło niecałe 9 mln pasażerów, a w 1949 roku ponad 40 mln osób. W 1950 roku wchłonęło prywatne oraz spółdzielcze przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne; Hertnig, Społem.

W 1951r. reorganizacja przyczyniła się do powołania Centralnego Zarządu PKS i dyrekcji okręgowych w 11 miastach wojewódzkich.

W 1960 roku powstaje 17 wojewódzkich przedsiębiorstw PKS. Koordynatorem ich działania jest nowo powstałe Zjednoczenie Państwowej Komunikacji Samochodowej.

Lata 60 i 70 XX wieku to dynamiczny rozwój w przewozach towarowych i wielokrotne zwiększenie posiadanego taboru.

Na początku lat 80 XX wieku wraz z przeobrażeniami gospodarczymi nastąpiła likwidacja zjednoczenia. Dobrowolne fuzje 14 przedsiębiorstw doprowadziły do powstania Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej.

W 1985 roku istniały 234 samodzielne oddziały dysponujące 25 tysiącami samochodów ciężarowych i 25 tysiącami autobusów.

Rok 1990 był kolejnym etapem reorganizacji PKS. Z udziałem czterech wielozakładowych przedsiębiorstw mocą zarządzenia Prezesa Rady Ministrów powstało 167 samodzielnych przedsiębiorstw PKS, które wkroczyły na drogę gospodarki rynkowej. Pierwsza połowa lat 90 XX wieku przyniesie duży spadek przewozów, głównie ze względu na sytuacje gospodarczą kraju.

W tym czasie, w tej sytuacji Przedsiębiorstwa PKS starają się maksymalnie uniezależnić od głównego kiedyś źródła przychodów tj. przewozu osób. Rozwój różnych usług i handlu tworzy dzisiejsze oblicze PKS.

W wiek XXI PKS wkroczył z nową doktryną. Prywatyzacje przedsiębiorstw z tym znakiem przybrały wszystkie formy przewidziane przez ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Przez 15 lat w drodze komercjalizacji, sprzedaży bezpośredniej, wniesienie do nowo powstałych spółek czy też oddawaniu do odpłatnego korzystanie ze 174 samodzielnych przedsiębiorstw sprywatyzowano 173.

PKS w Tarnowie został sprywatyzowany bezpośrednio w 2002 roku. Spółkę pracowniczą, która przejęła przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania założyło 357 pracowników.

Historię PKS tworzą przede wszystkim ludzie. I o nich nie wolno zapominać, kreśląc 70 letnią historię Państwowej Komunikacji Samochodowej.